Simple Sale Slider

Giảm giá!

Bàn Ghế Ăn Cao Cấp

Bàn ghế ăn cao cấp B001

7.500.000 

Bàn 1.4*0.8*0.75m, mặt đá Ceramic
Giá ghế: 900.000đ/ cái
Hotline: 0917.16.12.14 – 0934.933.555

Giảm giá!

Bàn Ghế Ăn Cao Cấp

Bàn ghế ăn cao cấp B004

11.300.000 

Bàn 1.6*0.9*0.75m, Mặt đá Cẩm thạch tự nhiên
Giá ghế: 950.000đ/ cái
Hotline: 0917.16.12.14 – 0934.933.555

Giảm giá!

Bàn ăn thông minh

Bàn ghế ăn thông minh BA002

14.500.000 

Bàn 1.8/2.6*0.9*0.75m, mặt đá, chân sắt
Giá ghế: 900.000đ/ Cái
Hotline: 0917.16.12.14 – 0934.933.555

Giảm giá!

Bàn Ghế Ăn Cao Cấp

Bàn ghế ăn cao cấp BA020

11.300.000 

Bàn 1.6*0.9*0.75m, Mặt đá Ceramic
Giá ghế: 900.000đ/ cái
Hotline: 0917.16.12.14 – 0934.933.555

Giảm giá!

Ghế Sofa Góc L

Sofa góc SFG009

18.000.000 

Kích thước: 3.1*1.8*0.9m
Chất liệu: Da Ý, xóa mực viết bi
Hotline: 0917.16.12.14 – 0934.933.555

Giảm giá!

Bàn Ghế Ăn Cao Cấp

Bàn ghế ăn cao cấp BA009

6.800.000 

Bàn 1.4*0.8*0.75m, Mặt đá Ceramic
Giá ghế: 950.000đ/ cái
Hotline: 0917.16.12.14 – 0934.933.555

Giảm giá!

Bàn Ghế Ăn Cao Cấp

Bàn ghế ăn cao cấp B009

7.700.000 

Bàn 1.6*0.9*0.75m, Mặt đá Ceramic
Giá ghế: 900.000đ/ cái
Hotline: 0917.16.12.14 – 0934.933.555

Giảm giá!

Ghế Sofa Góc L

Sofa góc SFG020

27.500.000 

Kích thước: 2.8*1.8*0.9m
Chất liệu: Da bò Ý (Da thật)
Hotline: 0917.16.12.14 – 0934.933.555

Featured Products Slider

Best Selling Products

Giảm giá!

Bàn Ghế Ăn Cao Cấp

Bàn ghế ăn cao cấp B001

7.500.000 

Bàn 1.4*0.8*0.75m, mặt đá Ceramic
Giá ghế: 900.000đ/ cái
Hotline: 0917.16.12.14 – 0934.933.555

Giảm giá!

Bàn ăn thông minh

Bàn ghế ăn thông minh BA002

14.500.000 

Bàn 1.8/2.6*0.9*0.75m, mặt đá, chân sắt
Giá ghế: 900.000đ/ Cái
Hotline: 0917.16.12.14 – 0934.933.555

Tủ bếp đẹp giá rẻ

Tủ bếp đẹp giá rẻ TB035

2.800.000 

Chất liệu: MDF chống ẩm phủ melamine
Hotline: 0917.16.12.14 – 0934.933.555

Bàn Trà

Bàn trà BT042

2.400.000 

Kích thước: 0.6*0.45m và 0.45*0.4m
Chất liệu: Mặt đá PC, chân sắt sơn
Hotline: 0917.16.12.14 – 0934.933.555

Giảm giá!

Bàn Ghế Ăn Cao Cấp

Bàn ghế ăn cao cấp BA020

11.300.000 

Bàn 1.6*0.9*0.75m, Mặt đá Ceramic
Giá ghế: 900.000đ/ cái
Hotline: 0917.16.12.14 – 0934.933.555

Tủ bếp đẹp giá rẻ

Tủ bếp đẹp giá rẻ TB018

2.800.000 

Chất liệu: MDF chống ẩm phủ melamine
Hotline: 0917.16.12.14 – 0934.933.555

Tủ bếp đẹp giá rẻ

Tủ bếp đẹp giá rẻ TB029

3.100.000 

Chất liệu: Thùng MDF chống ẩm sơn 2K
Hotline: 0917.16.12.14 – 0934.933.555

Giảm giá!

Bàn Ghế Ăn Cao Cấp

Bàn ghế ăn cao cấp B004

11.300.000 

Bàn 1.6*0.9*0.75m, Mặt đá Cẩm thạch tự nhiên
Giá ghế: 950.000đ/ cái
Hotline: 0917.16.12.14 – 0934.933.555

Lookbook style

Lookbook style 2

Bàn Trà

Bàn trà BT015

6.800.000 

Kích thước: 1.38*0.7*0.48m
Chất liệu: Mặt đá và mặt kính
Hotline: 0917.16.12.14 – 0934.933.555

Bàn Trà

Bàn trà BT001

4.300.000 

Kích thước: 1.2*0.6*0.4m
Chất liệu: mặt đá, chân sắt cao cấp
Hotline: 0917.16.12.14 – 0934.933.555

Bàn Trà

Bàn trà BT019

6.300.000 

Kích thước: 1.2*0.7*0.47*0.38m
Chất liệu: Mặt đá, khung gỗ
Hotline: 0917.16.12.14 – 0934.933.555

Bàn Trà

Bàn trà BT021

11.900.000 

Kích thước: 1.3*0.7m
Chất liệu: Mặt đá Ceramic, chân sắt
Hotline: 0917.16.12.14 – 0934.933.555

Bàn Trà

Bàn trà BT005

2.400.000 

Kích thước: 0.6*0.45m và 0.45*0.4m
Chất liệu: Mặt đá PC, chân sắt sơn
Hotline: 0917.16.12.14 – 0934.933.555

Bàn Trà

Bàn trà BT052

4.900.000 

Kích thước: 1.3*0.7*0.41m
Chất liệu: Mặt đá, chân sắt cao cấp
Hotline: 0917.16.12.14 – 0934.933.555

Bàn Trà

Bàn trà BT043

8.500.000 

Kích thước: 0.7*0.27m và 0.6*0.43m
Chất liệu: Mặt kính cường lực và mặt đá
Hotline: 0917.16.12.14 – 0934.933.555

Bàn Trà

Bàn trà BT053

2.000.000 

Kích thước: 0.6*0.45m
Chất liệu: Mặt đá PC, chân sắt sơn đen
Hotline: 0917.16.12.14 – 0934.933.555

Grid Style

Masonery Style

Ghế Sofa Băng

Sofa băng SFB13

29.500.000 

Kích thước: 2.3*0.8m, 1.6*0.8m, 0.9*0.8m
Chất liệu: Da cao cấp
Hotline: 0917.16.12.14 – 0934.933.555

Ghế Sofa Góc L

Sofa góc SFG029

23.500.000 

Kích thước: 3.15*1.8*0.9m
Chất liệu: Da cao cấp
Hotline: 0917.16.12.14 – 0934.933.555

Ghế Sofa Góc L

Sofa góc SFG028

23.500.000 

Kích thước: 3.4*1.8*0.9m
Chất liệu: Da cao cấp
Hotline: 0917.16.12.14 – 0934.933.555

Ghế Sofa Góc L

Sofa góc SFG027

23.500.000 

Kích thước: 3.45*1.8*0.9m
Chất liệu: Da cao cấp
Hotline: 0917.16.12.14 – 0934.933.555

Ghế Sofa Góc L

Sofa góc SFG026

23.500.000 

Kích thước: 3.3*1.8*0.9m
Chất liệu: Da cao cấp
Hotline: 0917.16.12.14 – 0934.933.555

Ghế Sofa Góc L

Sofa góc SFG025

23.500.000 

Kích thước: 3.5*1.8*0.9m
Chất liệu: Da cao cấp
Hotline: 0917.16.12.14 – 0934.933.555

Ghế Sofa Góc L

Sofa góc SF09

23.500.000 

Kích thước: 2.9*1.8*0.9m
Chất liệu: Da cao cấp
Hotline: 0917.16.12.14 – 0934.933.555

Ghế Sofa Góc L

Sofa góc SF002

20.500.000 

Kích thước: 2.8*1.8*0.9m
Chất liệu: Da cao cấp
Hotline: 0917.16.12.14 – 0934.933.555

Mix and match styles

Ghế Sofa Băng

Sofa băng SFB13

29.500.000 

Kích thước: 2.3*0.8m, 1.6*0.8m, 0.9*0.8m
Chất liệu: Da cao cấp
Hotline: 0917.16.12.14 – 0934.933.555

Ghế Sofa Góc L

Sofa góc SFG029

23.500.000 

Kích thước: 3.15*1.8*0.9m
Chất liệu: Da cao cấp
Hotline: 0917.16.12.14 – 0934.933.555

Ghế Sofa Góc L

Sofa góc SFG028

23.500.000 

Kích thước: 3.4*1.8*0.9m
Chất liệu: Da cao cấp
Hotline: 0917.16.12.14 – 0934.933.555

Ghế Sofa Góc L

Sofa góc SFG027

23.500.000 

Kích thước: 3.45*1.8*0.9m
Chất liệu: Da cao cấp
Hotline: 0917.16.12.14 – 0934.933.555

Ghế Sofa Góc L

Sofa góc SFG026

23.500.000 

Kích thước: 3.3*1.8*0.9m
Chất liệu: Da cao cấp
Hotline: 0917.16.12.14 – 0934.933.555

Ghế Sofa Góc L

Sofa góc SFG025

23.500.000 

Kích thước: 3.5*1.8*0.9m
Chất liệu: Da cao cấp
Hotline: 0917.16.12.14 – 0934.933.555

Ghế Sofa Góc L

Sofa góc SF09

23.500.000 

Kích thước: 2.9*1.8*0.9m
Chất liệu: Da cao cấp
Hotline: 0917.16.12.14 – 0934.933.555

Ghế Sofa Góc L

Sofa góc SF002

20.500.000 

Kích thước: 2.8*1.8*0.9m
Chất liệu: Da cao cấp
Hotline: 0917.16.12.14 – 0934.933.555